Your request is being processed.
{0} Hour(s)
{0} Day(s)
{0} Week(s)
{0} Month(s)
{0} Year(s)

more info

Click on more info to Add to cart and more

Úvodní stránka
0 Kč
Váš košík je prázdný.
Chladicí kapalina ŠKODA G13 v 1l balení.

Chladicí kapalina ŠKODA G13

Chladicí kapalina ŠKODA G13 v 1l balení.

Cena: 135 Kč
(111,40 Kč bez DPH)
Skladem
Kód produktu

Description

Chladicí kapalina ŠKODA G13 celoročně chrání chladicí systém vašeho vozidla před působením mrazu a před korozí. Zaručuje velmi dobrý převod tepla a svými kvalitativními parametry odpovídá potřebám vozů ŠKODA. Ve skladné plastové láhvi o objemu 1 litru ji budete mít vždy připravenu k použití.

Kapalina odpovídá normě VW TL 774 J a je mísitelná pouze s chladicími kapalinami G12, G12+ a G12++, odpovídajícími normám VW TL 774 D, F nebo G. Při výměně kapaliny G11, G12, G12+ nebo G12++ za G13 není nutno provádět proplach chladicího systému.

Balení: 1l PE láhev

Upozornění: Kapalina se ředí destilovanou nebo kvalitní pitnou vodou v následujícím poměru objemových jednotek. Nikdy nepoužívejte neředěnou. Čtěte pečlivě příbalový leták.

Chladící kapalina G13/voda   Bod tuhnutí   Bod varu 


1:2                                           -18°C             108°C
1:1,5                                        -24°C             111°C
1:1                                           -37°C             114°C


Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.


Obsahuje:

ethylenglykol